GEREKLİ EVRAKLAR

Ana Sayfa GEREKLİ EVRAKLAR
GEREKLİ EVRAKLAR

GEREKLİ EVRAKLAR

RUHSAT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

                                                          

EKLER:

1- Mal Sahibine ve Arsaya Ait Belgeler:

           1.1-Ruhsat Başvuru Dilekçesi

           1.2-Kimlik fotokopisi

           1.3-Tapu Kaydı Örneği ( Hisseli ise Vekaletname ve Muvafakatname )

           1.4-İmar Durumu Belgesi

           1.5-Aplikasyon Krokisi

           1.6-Harita Tus. Belgesi

           1.7-Yol Kotu Tutanağı

           1.8-Mal Sahibi ile Müteahhit arasındaki yapım sözleşmesi

2- Müteahhide Ait Belgeler:

           2.1 – Ticaret Sicil Kaydı Sureti

           2.2 – Faaliyet Belgesi Sureti

           2.3 – Vergi Levhası

           2.4 – İmza Sirküsü, Kimlik fotokopisi

           2.5-  Tüzel Kişi ise Sicil Gazetesi

           2.6 – Taahhütname

3- Şantiye Şefine Ait Belgeler:

           3.1 – Şantiye Şefi Sözleşmesi

           3.2 – Diploma

           3.3 – İkametgah

           3.4 – Şantiye Şefi Taahhütnamesi

           3.5 – Kimlik Fotokopisi

           3.6 – Oda Kayıt Belgesi

            3.7 – İmza Sirküsü

4- Projeler ve Sicil Durum Belgeleri:

             4.1 – Mimari Proje Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü

             4.2 – Statik Proje Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü

             4.3 – Mekanik Proje Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü

             4.4 – Elektrik Proje Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü   

             4.5 - Harita Mühendisi Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü

             4.6 – Jeoloji Mühendisi Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü

             4.7 – Jeofizik Mühendisi Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü

5- Yapı Denetim Kuruluşuna ait bilgi ve belgeler:

               5.1- YDK izin belgesinin sureti

               5.2- Vergi Levhası

               5.3- İmza Sirküsü

               5.4- Yapıya ilişkin bilgi formu

               5.5- Yapı Denetim Sözleşmesi

               5.6- Taahhütname

               5.7- Teknik Personel Listesi

               5.8- Denetçilerin Denetçi Belgeleri

               5.9-  Denetçi ve Kontrol Elemanları İkametgah Belgeleri

               5.10- Proje Kontrol Formu

20

Yıllık Tecrübe

360.000 m2

Toplam m2 Hakkımız

289

Mutlu Müşteri

11

Çalışan Sayımız