Hakkımızda

Ana Sayfa Hakkımızda
Hakkımızda

Hakkımızda

İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçlarından biri Barınma ihtiyacıdır. İnsanlığın varoluşundan beri barınma ihtiyacı sürekli olmuş ve İnsanoğlu yaşadıkça da var olmaya devam edecektir. Ülkemizde insanlarımızın geçimlerini sağlama ihtiyacı Köyden Kente yoğun bir göç yaşanmasına sebep olmaktadır. Kentlerdeki nüfus artışları ve bu ihtiyacın karşılanması için çok sayıda yapı yapılmaktadır. Ülkemizin deprem kuşağında olması bu yapılaşmanın depreme dayanıklı, sağlıklı ve güvenli olması insanlarımızın daha mutlu ve huzurlu yaşaması bizlerin vazgeçilmezi olmalıdır. Gelişmiş toplum, yaşam alanları ve yaşam tarzları ile bire bir ilişkilidir. Bu bağlamda yaşanılabilir modern yaşam alanları ve müreffeh bir toplum yaratmak için MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK hizmetlerinin daha etkin olarak devreye girmesi çok önemli bir kriterdir.

Yakın geçmişte yaşadığımız 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde ülkemiz sağlıksız ve denetimsiz yapıların yarattığı yıkımı en acı bir şekilde yaşamıştır. Bu acı felaketin ardından yapıların denetimsizliğini önlemek amacıyla YAPI DENETİM SİSTEMİ ortaya çıkmıştır. Yapıların depreme dayanıklı, sağlam ve denetimli olmasını sağlamak amacıyla kurulan YAPI DENETİM SİSTEMİ ülkemizde 10 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe giren 595 sayılı K.H.Kararname ile fiilen yürürlüğe girmiştir. İlk olarak büyük illerimiz ve 1. Derece deprem kuşağında olan 19 ilde başlayan YAPI DENETİM SİSTEMİ uygulaması 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 81 ilde yaygınlaştırılmıştır.

Firmamız 4708 sayılı YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Hükümleri doğrultusunda T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’ndan 25.01.2018 tarihinde YAPI DENETİM İZİN BELGESİ alarak Ordu ilinde GÜZELYALI YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşumuzun amacı Yapı Denetim konusundaki hizmetlere bir nebze olsun katkıda bulunarak Ülkemize ve Milletimize bu konudaki tecrübelerimizle hizmet vermektir.

Firmamızın kurucusu Engin TÜRKELİ’dir. Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuş, yaklaşık 31 yıl Bayındırlık ve İskân Bakanlığında ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ) Kontrol Mühendisi ve Yapım Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2012 emekli olmuş, serbest Mühendis olarak çalışmaya devam etmiş, 2018 yılı başında ise GÜZELYALI YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ’ni kurarak İnşaat sektörünün bu dalında hizmet vermeye devam etmektedir.

Ülkemizin kanayan yaralarından birisi ( hatta en önemlisi ) sağlıksız ve denetimsiz yapılardır. Ülkemizin Deprem kuşağında bulunması Yapı Denetim Kanununun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. İşte tam burada yapıların denetlenerek sağlıklı ve güvenli yapıların oluşması kavramı değer kazanmaktadır. İlk iş olarak Yapıların projelerinin özellikle statik hesap ve raporların deprem ve diğer yönetmenliklere uygun olması, yapı arsalarının zemin etütlerinin yapılması, yapım esnasında deney ve analizlerin yapılması, kullanılacak malzemelerin teknik şartname ve standartlara uygun olması gibi kriterlerin denetlenmesi olmazsa olmazlardır. Tüm bu kriterlerin yerine getirilip getirilmediğinin denetimini yapmak, yapılan işlerin doğruluğunun sorumluluğunu almak, yapıların sağlamlığı yanında, çalışanlarında can ve mal güvenliğin sağlanmasını denetlemek bizlerin asli görevidir.

Yapıların sağlam ve güvenli yaşam ortamı oluşturması,  çevreye ve doğaya zarar vermeden tesis edilerek huzurlu bir yaşam sağlanmasına vesile olmak, bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek ülkemize hizmet etmek firmamızın ana ve temel ilkesidir.

Saygılarımızla;

20

Yıllık Tecrübe

360.000 m2

Toplam m2 Hakkımız

289

Mutlu Müşteri

11

Çalışan Sayımız